PRIKAŽI MENI КИРИЛИЦА ENGLISH

Što e rak?

Rak e tkivo od abnormalni kletki koi se razmnožuvaat nekontrolirano i imaat sposobnost da navleguvaat vo normalnoto tkivo i da go uništuvaat.

Nekoi vidovi rak imaat sposobnost da se širat od eden organ na drug. 

Rakot e vtora najčesta pričina za smrt, posle srcevite bolesti.

Elementarna pričina za rak se genetski mutacii vo kletkite koi pričinuvaat naglo i nezapirlivo kletočno razmnožuvanje.

Genetskite mutacii nekogaš se vrodeni, a nekogaš se steknati pod dejstvo na hormoni, virusi, hronični vospalenija, visokoenergetski zračenja (ultravioletovo zračenje od sonceto, rentgensko ili gama zračenje), hemikalii itn. 

Ne site genetski mutacii pričinuvaat rak. Vo čovečkoto telo sekojdnevno se slučuvaat golem broj genetski mutacii, no najgolem del od niv se otfrlaat ili koregiraat preku razni kletočni regulatorni mehanizmi.

Od rak može da se zaboli na bilo koja vozrast, no rakot začestuva nad 65 godišna vozrast.

Točnite pričini za rak ne se poznati. Iako postojat identifikuvani rizici od nadvorešnata sredina ili životnite naviki koi pričinuvaat rak, golem e brojot na lugje koi zabolele od rak bez da bidat izloženi na nekoj od poznatite rizici.

Terapija - lečenje na rak

Glavni principi na lečenje na rak se

OPŠTI INFORMACII

Što e toa biopsija?
Što e toa rak?
Otečen limfen jazel i malignost
Rak na dojka
Rak na beli drobovi
Rak na prostata
Maligen melanom
Šest soveti za namaluvanje na šansite za rak

   PZU „BIOPSIJA“

 Privaten dijagnostički centar
Laboratorija za patohistologija i citologija

Lokacija: Skopje - Centar, Makedonija (MK)
Vo blizina na Državna Bolnica DETALI
Rabotno vreme: Pon-Pet: 9-16 č. Sab: 10-14 č.
Telefon: +389 78 251 137

©2001-2021 PZU BIOPSIJA Uslovi