PRIKAŽI MENI КИРИЛИЦА ENGLISH

Što e biopsija?

Biopsija e zemanje mal primerok od tkivo ili telesna tečnost so cel da se analizira vo laboratorija i postavi konečna dijagnoza.

Ako imate simptomi na bolest ili e potrebno da sledite nekoj organ, lekar može da preporača biopsija za da se utvrdi dali e rak ili nešto drugo.

Snimanje so rentgen, kompjuterizirana tomografija, magnetna rezonansa ili slični metodi na vizuelizacija se korisni vo otkrivanje tkivni narušuvanja kako npr. masi, jazli, grutki i sl., no samo so snimanje ne može da se razlikuvaat kancerogeni od nekancerogeni kletki. Za konečno potvrduvanje ili isklučuvanje na rak, potrebna e biopsija.

Biopsija najčesto se pravi pod lokalen anestetik so cel bolkata da se minimizira.

Koi vidovi biopsii se koristat za da se dijagnosticira rak?

Iglena biopsija

So specijalna igla se izvlekuvaat kletki od somnitelno tkivo. Iglena biopsija često se koristi za tumori koi može da se napipaat preku koža, kako što se somnitelni grutki vo grada ili zgolemeni limfni jazli. Iglena biopsija kombinirana so istovremeno snimanje kako npr. rengen može da se koristi da se soberat kletki i od podlaboki organi.

Tipovi igleni biopsii

Koga se pravi iglena biopsija?

Primeri: postoi somnež za rak na tiroidnata žlezda, rak na dojka, rak na prostata, rak na crn drob, zgolemen limfen jazel, itn.

Biopsija na koskenata srž

Koskenata srž (srcevina) e sungjeresto tkivo vo pogolemite koski kade se proizveduvaat krvni kletki. So analiza na primerok od koskenata srcevina može da se otkrie što predizvikuva problem vo krvta.

Lekar može da preporača biopsija na koskenata srž ako e otkriena abnormalnost vo krvta ili ako ima indikacii deka kletki od rak (kancerogeni kletki) dopatuvale do koskenata srž.

Primerok od koskena srž se zema so dolga igla.

Koga se pravi biopsija na koskena srž?

Biopsija na koskena srž se koristi za dijagnosticiranje na različni krvni problemi koi možat no i ne moraat da bidat rak. Primeri za rakovi na krvta se leukemija, limfom i mielom.

Endoskopska biopsija

Se koristi tenka sovitliva cevka so izvor na svetlina za da se ispitaat vnatrešni tkiva. Preku cevkata se vnesuvaat specijalni instrumenti za da se zeme mal primerok na tkivo za analiza.

Cevki za endoskopska biopsija možat da se vmetnat preku usta, rektum, urinaren trakt ili mal zasek vo koža.

Primeri za endoskopska biopsija:

Vo zavisnost od vidot na endoskopska biopsija, može da se dade sedativ ili anestezija pred postapkata.


Biopsija na koža

Biopsija na koža najčesto se koristi za da se dijagnosticiraat sostojbi na kožata, vklučuvajkji rak (na primer melanom). Načinot na zemanje i obemot na primerokot zavisi od tipot i stepenot na promenite.

Pred početokot na postapkata se dava lokalen anestetik.

Hirurška biopsija

Ako do somnitelnite kletki ne može da se pristapi so drugi bioptički proceduri ili ako rezultatite od drug tip biopsija se nedovolni, vašiot lekar može da preporača hirurška biopsija. Za vreme na hirurška biopsija, hirurg pravi incizija vo koža za da pristapi kon somnitelnoto tkivo. Primeri na hirurška biopsija se operacija za otstranuvanje na grutka od dojka, operacija za otstranuvanje na limfni jazli za možna dijagnoza na limfom itn.

Inciziona hirurška biopsija e otstranuvanje (relativno mal) del od somnitelno tkivo. Eksciziona hirurška biopsija e otstranuvanje na celoto somnitelno tkivo.

Pri hirurška biopsija može da dadat lokalni anestetici, no poinvazivni proceduri baraat opšta anestezija.

Analiza i rezultati od biopsija

Dobieniot primerok od tkivo se isprakja vo laboratorija za analiza. Primerokot hemiski se tretira i potoa se seče na mnogu tenki listovi. Listovite se postavuvaat na stakleni slajdovi, se bojat za podobruvanje na kontrastot, i ispituvaat pod mikroskop.

Dobienite rezultatite pomagaat na vašiot lekar da utvrdi dali kletkite se rak. Ako kletkite se rak, od rezultatite od biopsijata može da se utvrdi od koj organ poteknuva rakot t.e. da go opredeli vidot na rak.

Vo slučaj na otkrivanje na rak, biopsijata isto taka pomaga da se utvrdi agresivnosta t.e. gradusot na rakot. Ocenkata ponekogaš se izrazuva na skala od 1 do 4. Rak od gradus 1 e najmalku agresiven, a rak od gradus 4 e najagresiven. Spored ovaa informacija se odreduvaat opciite za terapija.

Vo povekjeto slučai, rezultatite od biopsijata se dostapni posle dva do tri dena.OPŠTI INFORMACII

Što e toa biopsija?
Što e toa rak?
Otečen limfen jazel i malignost
Rak na dojka
Rak na beli drobovi
Rak na prostata
Maligen melanom
Šest soveti za namaluvanje na šansite za rak

   PZU „BIOPSIJA“

 Privaten dijagnostički centar
Laboratorija za patohistologija i citologija

Lokacija: Skopje - Centar, Makedonija (MK)
Vo blizina na Državna Bolnica DETALI
Rabotno vreme: Pon-Pet: 9-16 č. Sab: 10-14 č.
Telefon: +389 78 251 137

©2001-2021 PZU BIOPSIJA Uslovi