PRIKAŽI MENI КИРИЛИЦА ENGLISH

Rak na prostata

Prostata e organ kaj mažite koj proizveduva semena tečnost. Rak na prostata e najčestiot rak kaj mažite. Najčesto raste bavno i vo početokot se naogja samo vo prostatata kade što ne može da predizvika golemi problemi. No postojat tipovi rak na prostata koi rastat brzo i se širat na drugi organi. Pričini za rak na prostata ne se jasni.

Ako rakot na prostata se otkrie rano - dodeka ne e raširen na drugi organi - šansite za izlekuvanje se pogolemi.

Simptomi: Vo početokot rakot na prostata ne predizvikuva simptomi, no vo podocnite stadiumi može da predizvika

Rizik faktori: Vozrast nad 65, nasledna komponenta, prekumerna težina

Komplikacii: Ako rak na prostata metastazira - se raširi na drugi organi, kako na primer močniot meur, koskite, limfnite jazli, belite drobovi itn., šansite za izlekuvanje se mali. Metastazi na koskite možat da predizvikaat bolki i kršenje na koska. Drugi komplikacii od rakot na prostata ili terapijata se nedrženje na močkata i erektivna disfunkcija. 

Dijagnosticiranje: Ne postoi celosna soglasnost po prašanjeto dali maži koi nemaat simptomi treba da se isptuvaat za rak na prostata. Prvični testovi koi bi možele da se primenat se napipuvanje na prostata preku rektum i testiranje na antigen specifičen za prostata (PSA).

Ako ovie ispituvanja pokažat otstapuvanje od normalnoto, može da se primeni ispituvanje so ultrazvuk i zemanje primerok od prostatata so pomoš na igla za zemanje primeroci. Zemeniot primerok se analizira vo histološka laboratorija za da se odredi dali kletkite se rak ili normalno tkivo. Dopolnitelno, ako histopatološkata analiza odredi postoenje na rakovi kletki, se odreduva tipot na rakot t.e. negovata agresivnost.

Vo slučaj da se dijagnosticira rak na prostata, može da bidat potrebni ispituvanja za raširenosta na rakot. Ovie ispituvanja možat da se vršat so kompjuterizirana tomografija, ultrazvuk, magnetna rezonanca itn.

Lečenje na rak na prostata: Načinot na lečenje zavisi od stadiumot na rakot t.e. negovata rasprostranetost. 

Alternativna medicina: Komplementarni lekarstva ili alternativna medicina najčesto ne pomaga za suzbivanje na rakot ili ima zanemarlivi efekti, no može da pomogne za podobruvanje na opštoto samočuvstvo kaj pacientot. Često se primenuva akupunktura, hipnoza, masaža, meditacija, joga, terapija so fizički vežbi, relaksacija so muzika i sl.

OPŠTI INFORMACII

Što e toa biopsija?
Što e toa rak?
Otečen limfen jazel i malignost
Rak na dojka
Rak na beli drobovi
Rak na prostata
Maligen melanom
Šest soveti za namaluvanje na šansite za rak

   PZU „BIOPSIJA“

 Privaten dijagnostički centar
Laboratorija za patohistologija i citologija

Lokacija: Skopje - Centar, Makedonija (MK)
Vo blizina na Državna Bolnica DETALI
Rabotno vreme: Pon-Pet: 9-16 č. Sab: 10-14 č.
Telefon: +389 78 251 137

©2001-2021 PZU BIOPSIJA Uslovi