PRIKAŽI MENI КИРИЛИЦА ENGLISH

Prognoza za preživuvanje pri maligen melanom

Melanomot e vid na rak koj započnuva vo kletkite na kožata koi go sozdavaat pigmentniot melanin. Obično započnuva kako temno petno (benka) na kožata, no može da se formira i vo drugo tkivo, kako što e okoto ili crevata. Važno e da se vnimava na benki i promeni vo vašata koža, bidejkji melanomot e smrtonosen ako počne da se širi.

Stadiumi na maligen melanom

Napredokot na melanomot e opišan so stadiumi spored toa kolku e raširen rakot. Fizičkiot pregled obično e dovolen za da se identifikuva melanomot na stadium 1. No za merenje na napredokot na rakot neophodna e posofisticirana tehnologija, kako što se snimanja i biopsii na limfni jazli. Vo ranite stadiumi, melanomot e sostojba koja može da se izleči. No, rakot mora da se identifikuva i da se tretira brzo.

Postojat pet stadiumi na melanom. Prviot stadium se narekuva stadium 0, ili melanom na samoto mesto (in situ). Posledniot stadium se narekuva stadium 4. Stapkite na preživuvanje opagjaat vo sekoj nareden stadium. Stapkite na preživuvanje za sekoj stadium se samo procenki. Sekoja ličnost so melanom e različna i šansite variraat vrz osnova na brojni faktori.

Stadium 0

Stadium 0 melanom e isto taka narečen melanom na samoto mesto (in situ). Ova znači deka pacientot ima nekoi abnormalni melanociti. Vo ovoj stadium kletkite možat da stanat kancerogeni, no tie se ednostavno abnormalni kletki vo gorniot sloj na vašata koža. Melanomot na samoto mesto može da izgleda kako mala benka. Iako može da izgledaat bezopasni, site somnitelni promeni na vašata koža treba da bidat oceneti od dermatolog.

Stadium 1

Vo stadium 1A, tumorot e so debelina 1 milimetar. Nema ulceracii, što znači deka tumorot ne probil niz kožata. Stadium 1B može da znači dve raboti: tumorot e so debelina 1 mm i ima nekakva ulceracija, ili e so debelina 1-2 mm i nema ulceracii.

Stadium 2

Melanom vo stadium 2 znači deka tumorot porasnal povekje od 2 mm vo debelina. Lekarite, isto taka, kje go analiziraat tumorot za da vidat dali toj e ulceriran. Hirurško otstranuvanje na kancerogeniot tumor e voobičaena strategija za tretman. Lekarot može da pobara biopsija na limfnite jazli za da go utvrdi napredokot na rakot.

Stadium 3

Vo ovoj stadium, tumorot može da bide bilo koja golemina ili oblik. Za da se smeta za stadium 3 melanom, rakot treba da se proširi na limfniot sistem. Možna e hirurgija za otstranuvanje na kancerogenite tkiva i limfnite jazli. Radijacionata terapija i tretmanot so drugi mokjni lekovi se isto taka voobičaeni tretmani vo stadium 3.

Stadium 4

Stadium 4 znači deka rakot se proširil i na drugi delovi od teloto, kako što se belite drobovi, mozokot ili drugi organi i tkiva. Može da se proširi i na limfnite jazli koi se pooddalečeni od originalniot tumor. Kako takov, melanomot vo stadium 4 e teško izlečiv so segašnite tretmani.

Faktori koi vlijaat vrz stapkite na preživuvanje

OPŠTI INFORMACII

Što e toa biopsija?
Što e toa rak?
Otečen limfen jazel i malignost
Rak na dojka
Rak na beli drobovi
Rak na prostata
Maligen melanom
Šest soveti za namaluvanje na šansite za rak

   PZU „BIOPSIJA“

 Privaten dijagnostički centar
Laboratorija za patohistologija i citologija

Lokacija: Skopje - Centar, Makedonija (MK)
Vo blizina na Državna Bolnica DETALI
Rabotno vreme: Pon-Pet: 9-16 č. Sab: 10-14 č.
Telefon: +389 78 251 137

©2001-2021 PZU BIOPSIJA Uslovi